Vreeswijk

Vreeswijk

 

Sinds 2020 is Woonin bezig met de herontwikkeling van de woningen in het gebied Margrietstraat, Irenestraat en Tramstraat in Vreeswijk. Deze woningen zijn toe aan verbetering. 

Het gebied is opgesplitst in twee delen: deelgebied A en deelgebied B. Deelgebied A bestaat uit de Irenestraat 35 t/m 61 en Margrietstraat 58 t/m 88. Deelgebied B bestaat uit Margrietstraat 21 t/m 57 (met uitzondering van 29A), Irenestraat 23 t/m 33 (alleen oneven nummers), Tramstraat 21 t/m 25 (alleen oneven nummers).

Deelgebied A: sociaal plan van kracht  

De woningen aan de Irenestraat 35 t/m 61 en Margrietstraat 58 t/m 88 worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 49 nieuwbouwappartementen. Deze woningen zijn duurzaam en energiezuinig. Het ontwerp sluit goed aan bij het dorpse karakter van Vreeswijk. Bovendien zijn de appartementen levensloopbestendig. Dat betekent dat ze zeer geschikt zijn voor ouderen. Ook komen er 16 woningen beschikbaar voor bewoners met een zorgvraag.

Vanaf 1 april 2023 konden de bewoners een jaar lang met urgentie verhuizen naar een andere woning. Ook kregen zij voorrang om terug te keren. Inmiddels zijn alle bewoners verhuisd. De sloop van de dertig woningen staat gepland voor de zomer van 2024. De voorbereidingen starten half maart 2024. In de tussentijd werken we door om alle benodigde vergunningen te verkrijgen en krijgt het ontwerp meer vorm. Als alles volgens planning loopt, is de nieuwbouw begin 2026 gereed.

Deelgebied B: toekomstrichting is bekend: sloop/nieuwbouw

De toekomstrichting voor deelgebied B is eind 2023 vastgesteld. Uit alle onderzoeken en berekeningen blijkt dat groot onderhoud van de huidige woningen financieel en technisch niet haalbaar is. Daarom is besloten dat er maar één mogelijkheid overblijft: sloop van de bestaande huizen en nieuwe woningen terugbouwen.

Het toekomstplan is nog niet uitgewerkt. Er komt een plan met meer sociale huurwoningen, die duurzaam zijn. Dit zullen zowel eengezinswoningen als appartementen met lift zijn. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Samen met de bewonerscommissie maken we een Sociaal Plan waarin we vastleggen welke hulp en vergoedingen de huidige bewoners van deelgebied B kunnen verwachten. De nieuwbouw van deelgebied A zal volgens planning in 2026 klaar zijn. Naar verwachting kan een groot deel van de huurders uit deelgebied B in één keer doorverhuizen naar een levensloopbestendig appartement in deelgebied A.

Planning

Hieronder ziet u de planning voor deelgebied A. Deze planning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Deelgebied A  
April 2023 Sociaal Plan van kracht. Bewoners krijgen een urgentieverklaring.  
Maart 2024 Start voorbereidingen sloop
Zomer 2024 Start sloopwerkzaamheden 
Najaar 2024 Start bouw 49 nieuwbouwappartementen 
Eerste helft 2026 Oplevering nieuwbouwappartementen 

Voor deelgebied B houden we de volgende globale planning aan. Deze planning is op hoofdlijnen en zal tijdens het proces verder aangepast worden. 

Deelgebied B (op korte termijn)  
Najaar 2023 Projectbesluit Woonin
December 2023 Toekomstplan deelgebied B bekend
April/mei 2024

In gesprek met huurders en omwonenden
Principebesluit met gemeente
Opstellen Sociaal Plan met bewonerscommissie

2025 Sociaal Plan gaat in omgevingsvergunning
2026/2027

Huurders kunnen ook doorverhuizen naar deel A
Start sloop/nieuwbouw deel B

Video's

November 2020

Bekijk de video met een samenvatting van de online bijeenkomsten op 23 en 25 november. 

Juni 2020

Bekijk de video die wij maakten voor de eerste buurtgesprekken in juni, waarin wij uitleggen waarom wij sloop-nieuwbouw onderzoeken:

Hoe ziet de nieuwbouw deelgebied A eruit?

Waarom bouwt Woonin appartementen en geen eengezinswoningen?

We willen de doorstroom op de woningmarkt in Vreeswijk stimuleren. Als senioren doorstromen naar gelijkvloerse woningen, ontstaan er kansen voor jonge gezinnen elders in de wijk. Daarom bouwen we op deze plek gelijkvloerse appartementen die aantrekkelijk zijn voor senioren.
Uit onderzoek is gebleken dat Vreeswijk vergrijst. Oudere huurders kunnen niet makkelijk naar een gelijkvloerse woningen. Bovendien weten we dat huurders in Vreeswijk hier graag blijven wonen. Overigens zijn deze appartementen ook geschikt voor jongeren.

Hoeveel woningen komen in het nieuw te bouwen complex?

Er worden 30 woningen gesloopt. Hiervoor komen 49 moderne en energiezuinige appartementen voor terug. Hiermee voegen we extra woningvoorraad toe in de gemeente Vreeswijk. 

Hoe hoog wordt dit nieuwe complex?

Het appartementencomplex wordt nagenoeg even hoog als de huidige bebouwing. Er komen 3 woonlagen, waarvan de 3e woonlaag uitgevoerd wordt in kapvorm. Aan de Irenestraat en vanaf de Margrietstraat zie je 3 bouwlagen. Wel is er doordat het gebouw zich aanpast aan de dijk, een hoogteverschil tussen de Irenestraat en de Margrietstraat. 

Krijgen omwonenden last van meer schaduw in hun tuin van het nieuwbouwcomplex?

Eén koopwoning aan de oostzijde en twee huurwoningen van Woonin die aan de oostzijde van het complex liggen, hebben in de vroege lente iets meer schaduw. Met de betreffende bewoner(s) zijn wij in gesprek. Voor de andere woningen tonen de modellen aan dat dit weinig invloed heeft. 

Komen er balkons bij de appartementen?

Bij alle woningen komt een persoonlijke buitenruimte of een balkon. Ook tijdens de buurtsessies horen wij van veel mensen dat zij dit belangrijk vinden. Deze wens hebben we meegenomen in het ontwerp.

Vragen over huurprijzen

Wat wordt de nieuwe huurprijs van de appartementen?

De exacte huurprijzen moeten nog bepaald worden. Alle woningen worden in de sociale sector verhuurd. Huidige huurders uit het te slopen gebied, waar de nieuwbouw terug komt, krijgen een huursprong van maximaal 50 euro. De exacte regeling wordt in het Sociaal Plan vastgesteld.

Zijn de servicekosten bij de nieuwe huurprijs inbegrepen?

Nee, de servicekosten worden altijd apart in rekening gebracht.

Vragen over parkeren en fietsenstallingen

Waar gaan de bewoners van het nieuwe complex hun auto parkeren?

De gemeente heeft als wens gesteld om het parkeren uit het zicht op te lossen. Er komen 44 openbare parkeerplaatsen, aan de Irenestraat en in het binnenhof via de Margrietstraat. Ook omwonenden en bezoekers kunnen gebruik maken van deze parkeerplekken.

Komt er een ondergrondse parkeergarage?

Nee, er komt een openbare parkeerplaats op maaiveld. Een ondergrondse parkeergarage is niet haalbaar vanwege de ligging aan de dijk. 

Blijven de garages bereikbaar op de Margrietstraat?

Ja, deze blijven bereikbaar. Er komt een nieuwe omgelegde weg, waardoor ook huurders van de nieuwbouw de parkeerplaatsen op het binnenterrein van het nieuwe complex kunnen bereiken.

Komt er een fietsenstalling of een berging voor de bewoners?

Voor iedere bewoner wordt een berging gerealiseerd. Bij de meeste appartementen zit deze in de woning en bij sommige woningen zit de berging op de begane grond. Bovendien is er een gezamenlijke fietsenstalling.

Vragen planning, definitief ontwerp, bezwaar

Wanneer is de nieuwbouw af?

Voor deelgebied A starten we in maart 2024 met de sloop. Naar verwachting zal de start van de bouw van de nieuwbouwappartementen in het najaar starten. De oplevering van de eerste appartementen staat dan gepland voor 2026. 

Voor deelgebied B starten we naar verwachting in 2026/2027 met de sloop en nieuwbouw.

Wat betekent het dat er nu eerste schetsontwerpen op tafel liggen?

De  schetsontwerpen zijn van november 2022. We hebben de contouren van de nieuwbouw laten zien en varianten van de gevel getoond. Dit zijn slechts schetsen, er is nog geen sprake van een voorlopig of definitief ontwerp. Wel ligt de contour van het gebouw grotendeels vast. Hier en daar kunnen accentverschuivingen komen in de fase van het voorlopige ontwerp.

Hoeveel overlast gaat de nieuwbouw geven in de buurt?

Woonin realiseert dat we in een woonwijk aan de gang gaan. Om de overlast te beperken, maken wij afspraken met de aannemer. Bewoners en omwonenden informeren we over de planning en werkzaamheden. Wilt u ook op de hoogte blijven van de voortgang? Meld u zich dan hier aan.

Kunnen wij nog bezwaar indienen tegen het plan?

U kunt officieel bezwaar maken wanneer het plan verder is uitgewerkt en de gemeente dit ter inzage legt voor de omgevingsvergunningsaanvraag. Naar verwachting dient Woonin het definitieve plan in eind 2023. Het is vervelend als het plan u niet bevalt. Misschien is het één ander onduidelijk? Wij willen graag met u in gesprek. U kunt uw vragen en/of opmerkingen sturen naar groepvreeswijk@woonin.nl.

Wat als ik het oneens ben met de plannen van Woonin?

Als u het oneens bent met de plannen van Woonin gaan wij graag met u in gesprek. Wellicht kunnen wij in het verdere ontwerp hier rekening mee houden. Het moet wel passen en aansluiten bij de opgave die wij hebben. Komen wij er niet uit, dan kunt u uiteraard gebruik maken van de beroepstermijn wanneer de omgevingsvergunning ter inzage komt. Dit regelt de gemeente Nieuwegein.

Interesse om in Vreeswijk te wonen?

Ik ben geïnteresseerd in de nieuwbouw, waar kan ik mij inschrijven?

Als het nieuwbouwcomplex klaar is komen de woningen op DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet). Tot die tijd kunt u op de hoogte blijven van het project als u zich inschrijft daarvoor op onze website.