Informatie over de huurverhoging 2024

Onze huurders krijgen voor 1 mei 2024 een brief over de huurverhoging. De verhoging verschilt per huurder. In dit bericht leest u er meer over.

Waarom wordt uw huur jaarlijks verhoogd?

Het geld van de huurverhoging gebruiken we om onze huurwoningen op te knappen, te verduurzamen en nieuwe woningen te bouwen.

Waar houden we bij de huurverhoging rekening mee?

We vergelijken de huur met het inkomen van de huurder en het aantal personen in het huishouden. Iemand die meer verdient, kan meer betalen. Sommige huurders krijgen daarom een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Bij sociale huurwoningen mag de huurprijs na de huurverhoging niet boven de wettelijke maximale huur uitkomen. Hier houden we rekening mee.

Meer weten over de huurverhoging?

Kijk op onze pagina jaarlijkse huurverhoging voor meer informatie. Op deze pagina leest u ook hoe u per 1 mei bezwaar kunt maken.