Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur mogen aanpassen. U krijgt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Periode voor bezwaar maken
Huurt u een sociale huurwoning van Woonin? Dan is de periode voor het maken van bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging van 2024 afgelopen. U kunt elk jaar bezwaar maken van 1 mei tot en met 30 juni.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat zijn de kosten voor het maken van bezwaar op de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Het maken van bezwaar op de jaarlijkse huurverhoging kost geen geld.

Alleen als u uw bezwaar doorstuurt naar de Huurcommissie en zij uw bezwaar afwijzen, betaalt u € 25,- aan hen.

Hoe stuurt u het bezwaar door naar de Huurcommissie?
Wij kunnen uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie of u kunt dit zelf doen. Wanneer wij uw bezwaar afwijzen, krijgt u eerst de kans om uw bezwaar in te trekken. Als u dat niet wilt of het vergeet te doen, sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

Wat gebeurt er als ik bezwaar heb gemaakt tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Volg de status van uw bezwaar

 • Nadat u bezwaar maakt, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Dan weet u dat wij uw bezwaar goed hebben ontvangen.
 • U kunt de status van uw bezwaar volgen in Mijn Woonin.
 • Uw bezwaar wordt door ons gecontroleerd.
 • U krijgt een bericht of uw bezwaar is goedgekeurd of afgewezen.

Bezwaar goedgekeurd of afgewezen

 • Is uw bezwaar goedgekeurd? Dan ontvangt u een nieuwe brief en passen wij uw huurverhogingspercentage aan.
 • Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u het bezwaar intrekken of laten doorsturen naar de Huurcommissie.
  • Laat u het bezwaar door de Huurcommissie beoordelen en wijzen zij uw bezwaar ook af? Dan moet u € 25,- betalen en blijft uw huurverhogingspercentage hetzelfde.
  • Laat u het bezwaar door de Huurcommissie beoordelen en keuren zij uw bezwaar goed? Dan wordt uw huurverhogingspercentage door ons aangepast.

Meer weten over het hele proces?
U vindt alle informatie op de pagina 'Stappenplan jaarlijkse huurverhoging'.

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in?

Algemeen

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent of welk bedrag wij de netto huur mogen aanpassen. U krijgt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Huurt u in 2024 een:

 • vrije sectorwoning
 • garage
 • parkeerplaats
 • bedrijfsruimte
 • fietsenstalling

Dan staan de regels voor de huurverhoging in uw huurvoorwaarden. Deze regels kunnen anders zijn dan de regels voor sociale huurwoningen.

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Elk jaar kunt u bij ons vanaf 1 mei tot en met 30 juni bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Bezwaar maken na deze datum? Dit is alleen mogelijk via de Huurcommissie. U heeft een Mijn Woonin-account nodig voor het maken van uw bezwaar. U kunt hier een account aanvragen.

In het stappenplan hieronder leest u met welke redenen en in welke situatie u geldig bezwaar kunt maken.

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Dit is een huurverhoging op basis van het verzamelinkomen. We tellen daarbij de inkomens van alle bewoners op uw adres mee. In 2024 kunt u verschillende soorten huurverhoging krijgen. Dit hangt af van uw huurprijs en uw verzamelinkomen.

U krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging van € 50 als:

 • Uw huurprijs lager is dan € 879,66;
 • Uw verzamelinkomen over 2022 hoger is dan € 52.753 voor een éénpersoonshuishouden of hoger dan € 61.046 voor een meerpersoonshuishouden. U valt dan in de categorie hoge middeninkomens.

U krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging van € 100 als:

 • Uw huurprijs lager is dan € 879,66;
 • Uw verzamelinkomen over 2022 hoger is dan € 62.191 voor een éénpersoonshuishouden of hoger dan € 82.921 voor een meerpersoonshuishouden. U valt dan in de categorie hoge inkomens.

U krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,3% als:

 • Uw huurprijs hoger is dan € 879,66.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar?
Heeft u inwonende (pleeg-)kinderen die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen tot € 22.356 over het jaar 2022 niet mee.

Kan ik huurverlaging krijgen na een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Dit kan alleen wanneer u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. Hieronder ziet u de percentages die horen bij een inkomensafhankelijke huurverhoging:

Jaar    Percentage of bedrag

2021   geen inkomensafhankelijke huurverhoging

2022   5,3% (Mitros) en € 50,- of € 100,- (Viveste)

2023   6,1%

2024:  € 50,- voor middeninkomens en € 100,- voor hoge inkomens.

Heeft u dit jaar €50,- of € 100,- huurverhoging gehad, maar klopt dit niet?
Dan kunt u tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken als u daar een geldige reden voor heeft.

Is uw huur met een percentage verhoogd?
Dan heeft u geen inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.

Als wij uw huur verlagen doen wij dit niet met terugwerkende kracht. De huurverlaging gaat dan uiterlijk 2 maanden nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen in. De huurverlaging geldt dus niet voor het verleden.

Ik heb een inkomensindicatie ontvangen van de Belastingdienst. Wat houdt dit in?

Algemeen

Met de inkomensindicatie bekijken wij of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt of niet. Om dit te controleren, kunnen wij een inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u een bericht als wij dat hebben gedaan. Wij sturen deze inkomensindicatie naar u toe met de brief van de huurverhoging.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dit is volgens de regels van de overheid.

Met hoeveel procent of welk bedrag wordt de huur in 2024 verhoogd?

Algemeen

In het stappenplan hieronder leest u met hoeveel procent of welk bedrag wij de huur in 2024 verhogen. U leest per situatie wat de maximale huurverhoging per type woning of bij een hoger verzamelinkomen is.

Wij kunnen de huur ook met een lager percentage verhogen. Het kan ook voorkomen dat we de huur niet verhogen, of zelfs verlagen. Wat uw huurverhoging wordt, leest u in uw huurverhogingsbrief. Deze ontvangt u vóór 1 mei.

Hoe komt Woonin aan inkomensgegevens?

Algemeen

Wij krijgen een inkomensindicatie van de Belastingdienst. Op de inkomensindicatie staat in welke inkomenscategorie u valt. 

Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen. Vragen wij de inkomensindicatie van u op? Dan krijgt u daarover bericht van de Belastingdienst.

Wat is een huishoudinkomen en hoe bereken ik het?

Algemeen

Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle bewoners die nu op uw adres wonen. Dit is dus niet alleen het inkomen van de hoofdhuurder.

Waarvoor wilt u het huishoudinkomen weten?
Het verschilt per regeling hoe uw het huishoudinkomen berekent.

 • Bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging
  Het inkomen (tot € 21.835) van eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 23 jaar telt niet mee in het huishoudinkomen.
 • Huurverlaging regeling in 2023
  Het bruto inkomen van eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee in het huishoudinkomen.
 • Inkomen voor het toewijzen van een sociale huurwoning
  Het inkomen voor loonheffing (op de opgave staat dit als 'fiscaal loon', 'loonheffing loon' of 'loon voor loonbelasting'). Toeslagen zoals vakantietoeslag of een eindejaarsuitkering tellen ook mee met dit huishoudinkomen.

Zo vraagt u het huishoudinkomen op
Om te weten wat u huishoudinkomen is, kunt u een inkomensverklaring via de website van de Belastingdienst opvragen. Het is belangrijk dat u dit doet voor alle personen in uw huishouden met een inkomen. Vervolgens kunt u de inkomens bij elkaar optellen om het huishoudinkomen te berekenen.

Hoe het werkt

 • Log in op Mijn Belastingdienst.
 • Ga naar 'mijn gegevens' en klik op 'Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen bekijken'.
 • Klik op Inkomensverklaring opvragen.

Ik ben bewindvoerder van een huurder van jullie en wil bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Van 1 mei tot 1 juli 2024 kunt u het contactformulier op onze website invullen en uw bezwaar doorsturen.

 • Klik op 'Ik huur (nog) niet bij Woonin.
 • Klik op 'Ik wil zakelijk contact.'
 • Klik op 'Ik ben een bewindvoerder van een huurder'
 • Vul de postcode van de huurder in en log in.
 • Klik op 'Anders.'
 • U kunt nu klikken op 'Ik wil bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging voor mijn client'.
 • Vervolgens kunt u een toelichting geven en uw contactgegevens achterlaten.
 • U kunt het formulier nu versturen.

Heeft u het formulier verstuurd? Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Ik of iemand in mijn huishouden is chronisch ziek. Moet ik elk jaar bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Als uw bezwaar wordt goedgekeurd vanwege chronische ziekte krijgt u een toestemmingsformulier van ons. Hierin kunt u aangeven of u akkoord gaat met het bewaren van dit toestemmingsformulier. U wordt dan voor maximaal 3 jaar uitgesloten van de inkomensafhankelijke huurverhoging (zolang uw situatie niet verandert). U ontvangt tijdens deze periode dan geen inkomensafhankelijke huurverhoging van ons.

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Neem daarvoor contact met ons op.

Welke documenten moet ik opsturen als ik bezwaar wil maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Dat hangt af van de reden die u heeft om bezwaar te maken. In het stappenplan hieronder leest u bij welke reden u documenten moet opsturen.

Ik heb eerder een huurverlaging gekregen omdat mijn inkomen laag was. Kan ik nu een jaarlijkse huurverhoging krijgen?

Algemeen

Ja, als u eerder huurverlaging heeft gehad, dan mag de huur dit jaar wel verhoogd worden.

In 2023 is er een wet gekomen die het mogelijk maakt om eenmalig een huurverlaging te krijgen. Als u de huurverlaging in 2023 al heeft ontvangen, is het niet meer mogelijk om deze in 2024 opnieuw aan te vragen. We mogen uw huurprijs in 2024 dan ook weer verhogen. Heeft u de huurverlaging nog niet aangevraagd en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan u deze in 2024 nog aanvragen. Lees meer informatie op de webpagina huurverlaging

Waarom verhogen jullie jaarlijkse de huur?

Algemeen

Ieder jaar mogen woningcorporaties per 1 juli de huur aanpassen. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Aedes en de Woonbond. De overheid geeft aan hoeveel de huren mogen stijgen.

Huurverhoging in 2024: 5,3 procent

Net als vorig jaar is de huurverhoging van 2024 gebaseerd op de CAO-loonontwikkeling min 0,5 procent. Dit betekent dat de huren dit jaar met gemiddeld 5,3 procent mogen stijgen.

Voor de meeste huurders betekent dit dat het inkomen gemiddeld meer stijgt dan dat de huur omhoog gaat. Dit is onderdeel van de afspraken met het kabinet om de huren betaalbaar te houden. 

Gemiddeld kleiner deel van inkomen kwijt aan huur

Het uitgangspunt bij die afspraken is geweest dat huurders gemiddeld steeds een iets kleiner deel aan hun inkomen kwijt zijn aan huur. De huur stijgt dus mee met de inkomensontwikkeling in Nederland, maar het deel dat u van uw inkomen kwijt bent aan huur, wordt gemiddeld juist iets kleiner. Wij houden ons aan deze afspraken. 

Ondanks dat we begrijpen dat de huurverhoging niet prettig is voor onze huurders, staan we voor een grote opgave in deze tijden van woningnood, lange wachtlijsten en verduurzaming. Dit vraagt veel van ons allemaal. Ook willen we dat huurders in een fijne, veilige buurt wonen, die er netjes uitziet. Ook daar is geld voor nodig en daar zetten wij ons de komende jaren volop voor in.

Ik huur een middenhuurwoning, maar in mijn huurverhogingsbrief staat dat ik een vrije sector woning huur. Klopt dit wel?

Algemeen

Ja dat klopt. Een middenhuurwoning is namelijk een vrije sector woning met een geliberaliseerd contract. Wanneer u een huurovereenkomst tekent voor een middenhuur- of vrije sector woning, dan is de huurprijs boven de sociale huurgrens van dat jaar. Voor 2024 is dit € 879,66.

Voor middenhuurwoningen geldt een maximale huurgrens
Dit is voor 2024 een netto huur van € 1177,61. Deze grens wordt vastgesteld door de gemeente en elk jaar geïndexeerd.

In de huurverhoging houden we hier voor middenhuurwoningen rekening mee. De netto huur na huurverhoging ligt voor een middenhuurwoning nooit boven deze grens.