Woonvormen

Woonin wil dat iedereen een fijne betaalbare woonplek heeft. Sommige woningen bieden wij aan met een speciale woonvorm, zoals woongroepen of woningen voor 65-plussers. Daarin kijken huurders naar elkaar om of hebben ze raakvlakken met elkaar.