Sociaal renoveren

Bij 'sociaal renoveren' worden niet alleen de woningen aangepakt en verbeterd, maar krijgen bewoners ook vóór, tijdens en na de renovatie van hun woning actief meer hulp aangeboden. De fysieke renovatie biedt een kans om met bewoners in gesprek te gaan.

Sociaal renoveren in Overvecht
In de aankomende jaren renoveert Woonin bijna 2000 woningen in de 10-hoog flats in Overvecht. Sinds eind 2019 zijn we hier begonnen met het initiatief sociaal renoveren. Woonin, de gemeente Utrecht en sociale instanties en partners in de wijk staan klaar voor hulp op het gebied van veiligheid, prettig wonen, geld, werk en gezondheid. Zo kunnen bewoners snel gekoppeld worden aan de juiste partij. 

Aanpak en doel
We beginnen ruim voor de renovatie en hebben de ambitie dat lang vast te houden na de renovatie. We willen niet alleen opbouwen, maar vooral vasthouden. Met sociaal renoveren willen we niet alleen het vastgoed een boost geven, maar ook de leefbaarheid in de buurt. Sociaal renoveren past in de gemeentelijke aanpak 'Samen voor Overvecht'. 

Waarom sociaal renoveren?
Er liggen kansen om sociale ondersteuning te koppelen, mensen verder te helpen en voor een betere menging van bewoners op complexniveau te zorgen. Elke flat kent daarbij zijn eigen dynamiek en vraagstukken.

Vier fasen sociaal renoveren
1. Verkennen en opbouwen
2. De fysieke renovatie
3. De buurt leefbaar maken: een boost geven!
4. Zorgen dat de goede initiatieven behouden blijven, doorontwikkeling en zorgen dat er geld beschikbaar blijft. Hierover maken we nauwe afspraken met gemeente en instanties.

Onze partners
Dit zijn de partijen die betrokken zijn bij sociaal renoveren met Woonin

  • Gemeente Utrecht
  • Dock
  • Buurtteam

Een (klein) deel van de mensen die het sociaal renoveren mogelijk maken
Van links naar rechts: Oda Klerkx (Woonin), Justin van Riel (DOCK), Nadia Ahmidach (Werk en Inkomen), Ilse Zijlstra (Woonin) en Annemarie Tekelenburg (Woonin).