Het experiment om Overvecht-Noord gasvrij te maken gaat stoppen

Het hoge woord is eruit: het experiment om Overvecht-Noord gasvrij te maken gaat stoppen. Enkele jaren zaten gemeente Utrecht, Eneco en de corporaties Portaal en Woonin met elkaar aan tafel om een warmtenet in de wijk mogelijk te maken. Het is de partijen niet gelukt om een betaalbare oplossing te vinden, een randvoorwaarde voor Woonin.

Directievoorzitter Henk Peter Kip: “De transitie naar duurzame warmte gaat ons als hele samenleving aan. Het is onacceptabel dat mensen met de laagste inkomens hiervoor de rekening gaan betalen.”

De komende tijd werkt Woonin flink door aan honderden nieuwbouwwoningen en knappen we nog eens een veelvoud aan woningen op: beide is nodig om de energievraag per huishouden fors terug te brengen. "Dat scheelt mensen een boel in de portemonnee en helpt de aarde vooruit. We zullen in de toekomst vast nog meemaken dat duurzame warmte beter betaalbaar wordt, door voortschrijdende techniek en wetgeving.”