Nijpelsplantsoen

Samen met de gemeente Nieuwegein heeft Woonin een toekomstplan ontwikkeld voor het Nijpelsplantsoen. Met het totaalplan zorgen we ervoor dat woningen grondig worden opgeknapt, de galerijen worden vervangen, we voegen extra woningen toe voor woningzoekenden en verbeteren de kwaliteit van de omgeving.

Wat houdt het plan in?

 • We verbeteren de kwaliteit van 270 bestaande woningen. Het gaat om de woningen aan het Nijpelsplantsoen 91 t/m 360. Deze woningen hebben na het 'groot onderhoud' een beter energielabel en zijn beter geïsoleerd.
 • We gaan 90 woningen slopen om hier ongeveer 160 woningen terug te bouwen. Het gaat om de woningen van flat 1: Nijpelsplantsoen 1 t/m 90. Deze locatie is volgens ons het meest geschikt voor het bouwen van extra nieuwbouwwoningen.
 • We bouwen op een extra stuk grond ten noorden van het Nijpelsplantsoen ongeveer 40 sociale huurwoningen.

Planning

Op de bewonersavonden in oktober 2023 hebben we de bewoners van het Nijpelsplantsoen geïnformeerd over de planning en het proces. De groot onderhoudswerkzaamheden gaan in het voorjaar van 2024 beginnen. We gaan dan als eerste aan de slag met flat 2. Per flat zijn we ongeveer een jaar bezig. Dat jaar bestaat uit voorbereiding, werkzaamheden en afronding. Daarna gaan we in het voorjaar van 2025 aan de slag met flat 3 en in het voorjaar van 2026 gaan we aan de slag met flat 4. Naar verwachting gaan we in 2027 van start met de nieuwbouw op de plek van flat 1 en worden deze woningen in 2029 opgeleverd.

Het plan voor het Nijpelsplantsoen wordt opgedeeld in een gedeelte voor groot onderhoud (flat 2, 3 en 4) en een gedeelte voor sloop/nieuwbouw (flat 1). Volgend jaar starten we met de groot onderhoudswerkzaamheden bij flat 2. De sloop van flat 1 en de nieuwbouw laat nog langer op zich wachten. Dat komt omdat we woningen in flat 1 die komende tijd leegkomen, inzetten als logeerwoning voor flat 2, 3 en 4. Op dit moment ziet de planning er in hoofdlijnen, als volgt uit.

Planning groot onderhoud

 • September 2023: ondertekening samenwerkingsovereenkomst gemeente en Woonin
 • Oktober 2023: informatiebijeenkomsten bewoners
 • Oktober 2023 – januari 2024: bewonersgesprekken projectconsulent
 • Januari/februari 2024: draagvlakmeting (70% akkoord nodig)
 • April 2024: startdatum werkzaamheden definitief

Planning sloop/nieuwbouw

 • September 2023: ondertekening samenwerkingsovereenkomst gemeente en Woonin
 • Oktober 2023: informatiebijeenkomsten bewoners, vaststellen sociaal plan, urgentieverklaring van start  
 • Oktober/december 2023: start huisbezoeken projectconsulent, start eerste verhuizingen  
 • Eind 2024/begin 2025: stads- en regio urgenties lopen af
 • 2025/2026: gebruik van flat 1 voor tijdelijke verhuizingen vanuit flat 2, 3 en 4
 • Begin 2027: start sloop
 • 2027: start nieuwbouw

Meest gestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over het Nijpelsplantsoen. De vragen zijn ingedeeld in categorieën. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar nijpelsplantsoen@woonin.nl. Wij zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.  

Toekomstplan

Waarom is er gekozen voor een combinatie van groot onderhoud en sloop/nieuwbouw?

We willen graag extra woningen bouwen om zo het woningtekort in Nieuwegein terug te dringen. Dit biedt perspectief aan de mensen die al jaren op een woning wachten. Tegelijkertijd beseffen we ook dat de bewoners van het Nijpelsplantsoen hier graag wonen o.a. vanwege de ruimte en locatie. Uit de onderzoeken die we hebben uitgevoerd, blijkt nu dat we met groot onderhoud de woningen goed kunnen opknappen en ze er weer voor langere tijd tegenaan kunnen. We knappen de buitenschil van de woningen op en isoleren de woningen We proberen met dit toekomstplan alle belangen met elkaar te verenigen.

Waarom is er niet gekozen voor groot onderhoud aan alle flats?

We leven in een tijd waar de woningcrisis enorm is. Ook Nieuwegein kent een enorm woningtekort. Als woningcorporatie hebben we de plicht om een bijdrage te leveren aan een oplossing hiervoor. We zien het Nijpelsplantsoen als een kansrijke plek voor het toevoegen van extra woningen en tegelijkertijd daarmee de leefbaarheid op deze plek te verbeteren.

Omdat we niet alle woningen willen slopen – mensen wonen hier immers graag - hebben we gekozen voor de oostelijke flat omdat deze plek hiertoe de meeste mogelijkheden biedt. Daarnaast ziet de gemeente mogelijkheden om op kavel 2 (ten noorden van het Nijpelsplantsoen) ook extra woningen toe te voegen.

Wat gaat er nu gebeuren?

De gemeenteraad van Nieuwegein moet nog akkoord gaan en de directie van Mitros ook. Daarna zal het in ieder geval nog zeker een jaar duren voordat we groot onderhoud kunnen starten. Het proces van sloop/nieuwbouw zal langer duren. We kunnen geen maanden noemen, maar we nemen bewoners stap voor stap mee in het proces.

Waarom maakt kavel 5 ook onderdeel uit van het toekomstplan?

We vinden het belangrijk om extra woningen te realiseren voor de woningzoekenden onder ons. Tegelijkertijd zorgen extra woningen ook voor een beter financieel haalbaar plan. Daarin is het uiteraard zoeken naar de juiste balans.

Kunnen de plannen voor sloop/nieuwbouw en groot onderhoud los van elkaar worden uitgevoerd?

Het toekomstplan voor het Nijpelsplantsoen is één plan voor het hele gebied. Dat betekent dat groot onderhoud en sloop/nieuwbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gaat sloop/nieuwbouw niet door, dan moeten we het toekomstplan opnieuw onderzoeken. De puzzel is zo gelegd dat alle stukjes in elkaar moeten passen.

Flat 1 (sloop/nieuwbouw)

Om welke woningen gaat het?

De sloop/nieuwbouwplannen gaan over flat 1. We hebben het dan over de adressen Nijpelsplantsoen 1 t/m 90. 

Waarom slopen jullie flat 1?

De locatie van flat 1 heeft de beste mogelijkheden om extra nieuwbouwwoningen te realiseren. Deze locatie leent zich stedenbouwkundig het beste om ook de hoogte in te gaan met de nieuwbouw. De andere locaties van de overige drie flats zijn daar minder geschikt voor.  

Is flat 1 niet te renoveren?

Technisch gezien is de flat ook te renoveren. Alleen deze flat heeft de beste mogelijkheden om extra nieuwbouwwoningen te realiseren en daarbij ook de hoogte in te gaan.

Wat gebeurt er als jullie het draagvlak voor sloop/nieuwbouw niet behalen?

In Nieuwegein geldt geen percentage voor het draagvlak. Als de gemeente Nieuwegein en Mitros achter het plan staan, dan kan het uitgevoerd worden. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat we de huidige bewoners een goed alternatief bieden.

Mogen bewoners van flat 1 doorstromen naar één van de andere flats?

Bewoners van flat 1 mogen uiteindelijk weer terugkeren naar het Nijpelsplantsoen. Dat kan naar de nieuwbouw zijn of ze kunnen mogelijk doorstromen naar één van de andere flats. Hoe dat precies in zijn werking gaat, weten we nu nog niet.

Mogen bewoners van flat 1 terugkeren naar de nieuwbouw?

Bewoners mogen terugkeren naar het Nijpelplantsoen. We wijzen passend toe volgens de bezettingsnorm. We stellen hiervoor, samen met de bewonerscommissie, een sociaal plan op. Hoe het precies in zijn werking gaat, weten we nu nog niet.

Wanneer moet ik mijn huis uit?

Het sloop/nieuwbouwproces duurt nog wel even. We stellen eerst een sociaal plan op met de bewonerscommissie. Met dat sociaal plan kunt u onder goede voorwaarden (tijdelijk) verhuizen. Verhuizen met urgentie, onder het sociaal plan, kan tot een jaar na peildatum. Als alle bewoners zijn verhuisd, kan de flat pas worden gesloopt. We nemen bewoners stap voor stap mee in het proces. U wordt dus niet overvallen met een plotselinge verhuizing.

Wat voor woningen komen er in de plaats van flat 1?

We gaan hier 2- , 3- en 4-kamerappartementen bouwen met een oppervlakte variërend van 53, 60 en 80 m2.

Ik woon nu in een 5-kamer appartement. Kan ik nog terugkeren naar eenzelfde woning in de nieuwbouw?

In de nieuwbouw komen geen 5-kamerappartementen (wel enkele 4-kamerappartementen). Keert u terug naar de nieuwbouw dan zal dit over het algemeen een kleinere woning zijn. Wel is deze woning comfortabeler en duurzamer.

Flat 2-4 (groot onderhoud)

Waarom wordt aan mijn flat groot onderhoud gevoerd?

De technische staat van de flats is slecht. Ze staan niet voor niets in de stempels. De onderzoeken we uit hebben laten voeren, tonen dat aan. Met groot onderhoud pakken we vooral de buitenschil aan. Zo kunnen we de woningen verduurzamen en een beter energielabel geven. Op deze manier woont u hier in de toekomst weer comfortabel.

Welke flat gaan jullie als eerst starten met groot onderhoud?

Dat is nu nog niet bekend. Dat hangt van verschillende factoren af. We gaan het wel in een treintje uitvoeren. Als de ene flat is opgeknapt, gaan we door naar de volgende flat.

Kan ik van flat 2/3/4 doorstromen naar de nieuwbouw?

Als u staat ingeschreven bij WoningNet kunt u altijd reageren op nieuw woningaanbod. Hoe de doorstroming voor het Nijpelsplantsoen precies werkt, weten we nu nog niet. Dat gaan we in de komende maanden verder uitwerken in het sociaal plan.

Wat gaat er precies gebeuren met groot onderhoud?

We gaan de gehele galerij vervangen en vooral werkzaamheden aan de buitenkant uitvoeren. Daarnaast zorgen we dat de woningen beter geïsoleerd worden.

Hoe wordt de galerij vervangen?

Voor de werkzaamheden aan de galerij werken we samen met een co-partner. Deze partner kent de complexen goed en heeft al verschillende technische onderzoeken uitgevoerd. Op basis van die onderzoeken heeft de aannemer een plan opgesteld om op een snelle en veilige manier per halve flat de galerij te vervangen. Hierdoor wordt de tijdsperiode dat huurders tijdelijk hun woning uit moeten, verkort. Hoe de werkzaamheden precies worden uitgevoerd, kunnen we nu nog niet vertellen. Daar komen we later in het proces op terug.

Kavel 5 (nieuwbouw)

Wat voor woningen komen er op kavel 5?

Hier worden circa 40 woningen gebouw, verdeeld over 6 woonlagen. Het worden 2- en 3-kamerappartementen.

Stempels

Hoe lang blijven de stempels nog staan?

De stempels staan er voor de veiligheid. Deze kunnen helaas niet weggehaald worden. Bij de woningen die Groot Onderhoud krijgen blijven de stempels staan tot het moment dat er een nieuwe galerij is geplaatst. Bij de woningen die gesloopt gaan worden blijven de stempels staan tot het moment dat het gebouw gesloopt gaat worden.

Waarom moeten die stempels nog blijven staan?

De stempels staan er voor de veiligheid. Uit nader onderzoek is gebleken dat ze er niet voor niets staan. Weghalen is dan ook geen optie. Dan zou er een risico ontstaan dat mogelijk een console het gaat begeven. Dat willen we uiteraard voorkomen.

Bewonersbijeenkomst oktober 2022