Samenwerking

Woonin werkt met verschillende organisaties samen. Deze samenwerkingen helpen om onze maatschappelijke ambities waar te maken en bij te dragen aan een betere leefomgeving. We werken bijvoorbeeld samen met overheden, zorginstanties, andere woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en belangenverenigingen.