Woonvisies en wijkvisies

In Houten, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Utrecht werkt Woonin samen met de andere corporaties, met maatschappelijke organisaties, bewoners en gemeenten aan het versterken van wijken en buurten.

Voor een aantal gebieden hebben we een visie opgesteld waarin we aangeven welke bijdrage Woonin kan leveren om dit gebied te verbeteren. Het gaat dan om onze waarden; meer woningen, betere buurten en eropaf.

Verantwoordelijkheid van Woonin

Onze bijdrage leveren we aan de hand van thema’s: onze woningen, doelgroepen, kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en samenwerking. Wat kunnen wij bijdragen? Wat kan men van ons verwachten en wat verwachten wij van onze partners? We richten ons hierin op de plannen voor onze woningen, maar ook op hoe we aansluiting vinden bij de sociale thema’s die spelen.

Ons aanbod aan de stad

Norbert Drenthe, tot 2023 wijkconsulent in Utrecht Overvecht en vanaf 2023 gebiedsconsulent in Wijk bij Duurstede: “In de wijken en steden waar Woonin actief is hebben we veel woningen. We voelen een grote verantwoordelijkheid voor deze steden, wijken en bewoners. Met de woon- en wijkvisies steken we onze nek uit, maar daarnaast willen we onszelf ook scherp houden met doelen, daarom schrijven we ze op in woon- en wijkvisies. Dat is natuurlijk ook maar een stuk papier, toch helpt het ons weer een stapje harder te rennen om de steden en wijken in balans houden of te brengen. Zodat iedereen daar graag woont, werkt en verblijft.”