Visitatie

Elke vier jaar worden woningcorporaties gevisiteerd. Met een visitatie leggen wij verantwoording af aan onze stakeholders over onze maatschappelijke prestaties. De eerste visitatie voor Woonin vindt plaats in 2026. U kunt hieronder de laatste visitaties van Viveste en Mitros lezen.

Viveste

Visitatie Viveste 2019

In 2019 liet Viveste zich voor de eerste keer visiteren. De visitatieperiode ging over 2015-2018. In deze periode fuseerden Volksbelang en oud-Viveste (1 januari 2018). Het resultaat is te lezen in het visitatierapport.

Rapportcijfers

Visitatiebureau Pentascope beoordeelt de prestaties van Viveste gemiddeld met een 6,4. Pentascope geeft complimenten voor de mooie projecten die Viveste heeft gerealiseerd en de bevlogen visie die verder reikt dan de eigen organisatie.

Ook geven zij een aantal verbeterpunten mee zoals het beter formuleren van een visie naar de toekomst en deze ook vastleggen voor meerdere jaren, het meer concretiseren van strategische doelstellingen, (nog) meer investeren in de relatie met gemeenten en het koppelen van beschikbaar vermogen aan de opgaven.

Werkwijze Pentascope

Pentascope baseert haar oordeel onder meer op een grote hoeveelheid documenten en op gesprekken met belanghouders. Ze heeft gesprekken gevoerd met de gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, de Huurdersadviesraad en Huurdersbelangenvereniging en verschillende medewerkers.

Mitros

Visitatie Mitros 2022

Over de afgelopen vier jaren heeft Mitros (inmiddels gefuseerd met Viveste naar Woonin) zich laten ‘visiteren’. Dat is een instrument om verantwoording af te leggen over onze maatschappelijke prestaties. Daarnaast biedt dit instrument een spiegelfunctie voor bestuurders en toezichthouders, die hiervan leren en zich kunnen verbeteren. Dit alles om te zorgen dat de woningcorporatie de goede dingen doet én de dingen goed doet. Een onafhankelijke visitatiecommissie, Cognitum, voert het onderzoek uit.

Lees het visitatierapport en onze reactie op het visitatierapport.

Volkshuisvesting als ambacht

De maatschappelijke prestatie van Mitros, en nu ook bij Woonin, wordt gemotiveerd door het ambacht van de volkshuisvesting. Er is veel werk verzet om weer dicht bij de huurder te komen. Er werden nieuwe woonconcepten bedacht en ingevoerd die in de buitenwereld veel lof oogsten. Samenwerking werd gezocht met relevante partijen. Maar voor de organisatie betekende dit ook wat; er wordt immers meer van de medewerkers verwacht.

Prestaties

 

 

2014

2018

2022

Ambities en Opgaven

Hebben we onze ambities waargemaakt en konden we de uitdagingen in ons werkgebied aan?

6,9

7,3

8,0

Belanghebbenden

Konden we onze stakeholders tevreden stellen?

6,3

7,3

6,6

Vermogen

Hebben we genoeg gedaan met ons geld en onze mogelijkheden?

5,8

7,3

9,0

Governance

Was het bestuur van onze organisatie goed?

7,2

7,2

8,3