Ondernemingsplan

Woonin is een nieuwe, sterke corporatie die de grote woonuitdagingen in de Utrechtse regio aankan.

De opgaven op het brede terrein van wonen zijn groot. De urgentie is enorm, er zijn simpelweg meer woningen nodig.

We willen meegroeien met de gemeenten in onze woningmarktregio zodat we meer mensen kunnen huisvesten en de wachtlijsten afnemen.

Video van ons ondernemingsplan.

Erop af!

In toenemende mate huisvesten we in onze wijken en buurten mensen in een kwetsbare positie. Dit stelt hoge eisen aan hoe wij werken. Wat ons de komende jaren te doen staat is niet nieuw, maar het wordt wel steeds uitdagender. Dat doen we niet alleen. Met onze partners en onze medewerkers, maar bovenal samen met onze huurders, gaan we erop af en bouwen we samen aan meer woningen en betere buurten.

Waar staat Woonin voor?

In ons ondernemingsplan Eropaf! Meer woningen, betere buurten, leest u waar Woonin voor staat en hoe wij dat de komende jaren in de praktijk brengen. We stellen vast wat de waarden zijn die ons elke dag houvast geven in ons doen en laten. We geven invulling aan de heipalen waar wij op bouwen: meer woningen en betere buurten. En we scheppen duidelijkheid over wat huurders en stakeholders van ons kunnen verwachten.

Meer lezen?

In onze visie op bestuur en toezicht leest u hoe we de besturing en het toezicht bij Woonin hebben uitgewerkt.