Inkoopbeleid

We vinden het belangrijk om ons (maatschappelijk) geld op een goede en transparante manier te besteden. Daarom hebben we een inkoopbeleid. In 2023 schrijven we een nieuw inkoopbeleid voor Woonin. Tot die tijd geldt het inkoopbeleid van Mitros (2021).

 

Inkoopbeleid Mitros

Het inkoopbeleid van Mitros is in januari 2021 geactualiseerd. Daarin staat wat we precies willen bereiken met de inkoop van diensten en producten. Hoe wij onze kernwaarden (rechtmatigheid en doelmatigheid) hanteren. Hoe we onze eigen rol zien als opdrachtgever en wat we van de markt verwachten.

Professioneel, herkenbaar en ambitieus: dat is wat we als opdrachtgever willen zijn

We willen voor inkoop samenwerken waar dat kan
We zijn onderdeel van het inkoopplatform Aedes Woningcorporaties. Dit betekent dat we voor de inkoop van producten en diensten samenwerken met andere woningcorporaties. Dat kan zijn het delen van kennis en ervaringen. Maar we kijken ook actief of we samen met andere woningcorporaties kunnen inkopen. Door deze samenwerking zorgen we dat we ons geld nog beter besteden. Dat is ook belangrijk voor onze huurders. Zo maken we ons ook sterk voor onderdelen van de servicekosten van onze huurders: energie, schoonmaak en groenonderhoud.

We vinden het ook belangrijk om netjes en integer met elkaar om te gaan
Hierover gaat het in ons integriteitsbeleid. In ons integriteitsbeleid vindt u 2 basisprincipes en 9 gouden regels over deze thema's:

Verdeling van spullen die niet zo vaak voorkomen, inkoopvoordelen of relatiegeschenken, uitnodigingen en leveranciersselecties. Maar ook omgang met klanten en collega's en vertrouwelijke informatie, belangenverstrengeling en bedrijfsmiddelen.

We gaan ervan uit dat onze leveranciers zich ook houden aan onze regels. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Ron Sierink (adviseur Inkoop).

Samenwerken met leveranciers

Leverancier en samenwerking

Wij werken graag resultaatgericht samen met geselecteerde leveranciers (comakers). We geloven er in dat we door nauwere samenwerking meer kunnen betekenen voor onze huurders.

Maar we staan ook open voor nieuwe leveranciers: vooral bouw- en vastgoed onderhoudsbedrijven die projectmatig en/of project overschrijdend werken op het gebied van renovatie en onderhoud.

Daarbij vinden het volgende van belang:

  • Aantoonbaar langdurige ervaring in projecten, vooral als maincontractor
  • Geborgde zorg rond arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu/duurzaamheid
  • (Ook) in regio Midden Nederland werkzaam
  • Innovatiekracht (durven buiten gebaande paden te denken) en ketengerichte instelling en bedrijfscultuur
  • Kennis van en ervaring met RGS (Resultaatgerichte Samenwerking)
  • Klantgericht denken (“onze klant is uw klant”) in woord en daad
  • Bereidheid tot volledige transparantie

Denkt u op basis van het bovenstaande een serieuze kandidaat te zijn, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door de vragenlijst (docx) volledig ingevuld (met daarbij behorende bijlagen of verwijzingen/links) te sturen aan inkoopcoordinator@woonin.nl.

Uw inzending wordt beoordeeld in samenspraak met de betrokken bedrijfsonderdelen van Woonin. Een terugkoppeling op de inzending mag je binnen drie maanden van ons verwachten.