Directie

Henk Peter Kip (1963) is onze directeur sinds 2012, eerst bij Mitros en nu bij Woonin. Hij is van huis uit econoom en jurist. Van 2007 tot 2012 was hij directeur van Portaal Nijmegen. Hij werkte eerder bij de Nederlandse Vereniging van Banken en woningcorporatie Talis in Nijmegen.

De aan het directieoverleg deelnemende managers zorgen voor inspraak en tegenspraak. Op die manier kan de directie een overwogen besluit nemen. De managers in het Directieoverleg zijn van de afdelingen Strategie, Financiën, & Control, Wonen (3 managers), Directiezaken en Vastgoed.

Het salaris van de directie voldoet aan wet- en regelgeving

De directie ontvangt een salaris dat voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen.

De directie ontvangt alleen een vast inkomen en geen variabel deel op basis van prestaties.

Woonin heeft een reglement opgesteld voor de directie

In het directiereglement staan de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de directie beschreven.