Woonin en gemeente zeggen ‘ja’ tegen omvangrijk plan Romeinenbaanflats

Woonin en de gemeente Wijk bij Duurstede hebben op 13 november 2023 een intentieovereenkomst ondertekend voor het toekomstplan voor de Romeinenbaanflats in Wijk bij Duurstede.

Dit is de start van de uitwerking van een omvangrijk plan voor deze flats. Het toekomstplan voor de Romeinenbaanflats houdt in dat vier flats groot onderhoud krijgen. De Dr. Janssenflat wordt gesloopt en maakt plaats voor circa 120 nieuwbouwappartementen. Ook krijgen de bestaande flats nog eens 8 extra woningen per complex erbij. Op termijn komen er bij de Romeinenbaanflats circa 100 extra woningen bij.

Persoonlijk contact met de bewoners over de plannen is belangrijk

Begin september brachten we de bewoners van de Dr. Janssenflat persoonlijk op de hoogte over de toekomst van hun flat. Medewerkers van Woonin gingen hier langs de deuren om het nieuws te brengen. De bewoners van de andere flats kregen een brief met informatie en een uitnodiging  voor de bewonersavonden. Tijdens deze avonden konden bewoners vragen stellen en kregen ze informatie over de plannen.Inmiddels zijn ook de persoonlijke gesprekken met de bewoners van de Dr. Janssenflat opgestart. Daarmee krijgen we helder welke wensen en behoeften er per adres zijn en wat leeft onder bewoners. “De impact op de bewoners is groot. Dat is begrijpelijk, want er gaat veel veranderen. We merken dat het persoonlijke contact met onze medewerkers veel rust en duidelijkheid geeft bij bewoners,” aldus Levien de Jager (manager Wonen bij Woonin).

Duurzame en leefbare omgeving

Met instemming van onze directie en het college van Wijk bij Duurstede, kon de intentieovereenkomst afgelopen maandag getekend worden. Wethouder Hans Buijtelaar: “Ook in onze gemeente is een grote behoefte aan woningen. Dit plan van Woonin helpt ons vooruit bij onze woningbouwopgave. Daarom staan we er positief tegenover en denken en werken we graag mee binnen onze kaders.” Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is de realisatie van het toekomstplan Romeinenbaanflats weer een stap verder. Levien de Jager: “Samen zorgen we voor een duurzame en leefbare omgeving bij de Romeinenbaanflats. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor de toekomstige bewoners. We zijn trots op de samenwerking met de gemeente.” Hierover zijn wethouder Hans Buijtelaar en manager Levien de Jager het eens.

Mening van bewoners en omwonenden telt

Nu de intentieovereenkomst is getekend, starten we ook het ontwerp voor de nieuwbouw op. Daarbij willen we binnenkort bewoners en omwonenden van de Romeinenbaanflats intensief betrekken. We zoeken daarbij naar verschillende mogelijkheden voor bewoners om mee te denken over de plannen voor de nieuwbouw. Zo kan iedereen op zijn eigen manier meedenken en suggesties geven