Woningcorporaties bieden stad 1.000 flexwoningen aan

Woonin kan samen met enkele andere woningcorporaties nog dit jaar 1.000 extra flexwoningen van hoge kwaliteit bouwen in Utrecht.

Dat staat in een brandbrief aan wethouders en raadsleden in Utrecht waarin zij vragen om grond beschikbaar te stellen. Deze woningen zouden moeten komen op goede stedelijke plekken in Utrecht waar vóór 2030 nog geen vaste woningen gebouwd zullen zijn.

Woningen in de sociale huur en middenhuur

De komende maand kan Woonin met de gemeente en andere woningcorporaties bekijken welke locaties in de vele lopende gebiedsontwikkelingen hiervoor geschikt zijn. Het gaat om woningen voor regulier woningzoekenden in de sociale huur en middenhuur, en kwetsbare doelgroepen zoals statushouders en mensen die uitstromen uit zorginstellingen. Een mix zoals dat past in de inclusieve stad Utrecht.

Commissievergadering 16 februari

Op donderdag 16 februari staan deze plannen op de agenda van de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen van de gemeente Utrecht. U kunt deze commissievergadering bijwonen of online meekijken.

Woonin is benieuwd: hoe denkt u over dit plan?

Laat uw stem horen en teken de petitie