Huurverlaging voor lage inkomens in 2023

Sommige huurders hebben in 2023 recht op een huurverlaging. Hier leest u meer informatie over de huurverlaging.

Wanneer heeft u recht op een huurverlaging?

U hebt recht op deze huurverlaging als uw inkomen laag is en uw huur hoger dan € 575,03.

Voldoet u aan de eisen? Dan ontvangt u voor 1 juni automatisch bericht van ons

Had u in 2021 een laag inkomen? Dan hoeft u niets te doen. De Belastingdienst controleert de hoogte van uw inkomen in 2021. Ook controleren ze uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Hebt u recht op huurverlaging? Dan verlagen wij uw huur naar € 575,03. U krijgt hierover voor 1 juni 2023 automatisch bericht.

Geen bericht ontvangen voor 1 juni?

Het kan zijn dat uw (gezamenlijk) inkomen in 2021 te hoog was. Of uw netto huur te laag. Is uw inkomen in 2022 of dit jaar gedaald? Dan hebt u misschien alsnog recht op de huurverlaging. Vanaf 1 juni 2023 kunt u zelf een aanvraag voor huurverlaging indienen via uw Mijn Woonin-account. In mei komt op onze website te staan hoe u dit kunt doen.

Meer over huurverlaging