Vereniging van Eigenaren

Huurt u een woning in een gebouw waarin ook kopers wonen? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Wij vertegenwoordigen als eigenaar van de huurwoningen onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaren

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Als er in een gebouw zowel huurders als kopers wonen, wordt er een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Alle eigenaren in het complex zijn automatisch lid van de VvE. Woonin is ook lid van de VvE, omdat het eigenaar van de huurwoningen is. De VvE zorgt voor het (dagelijkse) onderhoud van de buitenkant van de woningen en de gemeenschappelijke ruimtes. De VvE is ook verantwoordelijk voor grote onderhoudsprojecten, zoals het schilderwerk en het vervangen van het dak. In sommige gevallen houdt de VvE zich alleen bezig met een parkeergarage of een binnentuin.

Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

De Verening van Eigenaren (VvE) zorgt voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken en liften. De eigenaren van het gebouw betalen hier samen de kosten van.

Tenminste één keer per jaar houdt de VvE een ledenvergadering. Daarin nemen zij besluiten over het onderhoud en financiële zaken. De VvE-Consulent van Woonin is aanwezig op deze vergadering.

De meeste VvE's hebben een VvE-beheerder. Dit is een bedrijf dat ervoor zorgt dat alles in de VvE goed geregeld wordt. Denk hierbij aan het laten uitvoeren van (dagelijks) onderhoud, het bijhouden van de administratie en het organiseren van de jaarlijkse vergadering. Daarnaast hebben sommige VvE's een bestuur dat uit een aantal eigenaren bestaat.

Ik woon in een huurwoning. Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor mij als huurder?

Algemeen

Als uw huurwoning onderdeel is van een VvE gaan sommige zaken net iets anders. In onze  leest u hierover meer informatie.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste informatie:

 1. Wij nemen sommige beslissingen samen met de kopers
  Als sommige bewoners in uw gebouw hun woning van ons hebben gekocht, dan is een Vereniging van Eigenaren verplicht. Wij zijn namelijk niet meer de enige eigenaar. Dit betekent dat wij sommige beslissingen samen met de kopers in uw gebouw nemen. Wij komen daarbij op voor uw belangen als huurder.

 2. Wat betekent de VvE voor mij?
  U blijft gewoon van ons huren. U kunt ons blijven bellen als er iets kapot gaat. Of als u overlast heeft. Ook blijft u de huur en servicekosten gewoon aan ons betalen. De VvE kost u niets extra.Wel houdt u zich aan de afspraken die we maken in de VvE.

 3. De VvE beheert en onderhoudt het gebouw
  Dit is per gebouw verschillend. Denk aan: het onderhoud aan de algemene ruimtes, zoals de hal, de gangen, het dak en de parkeergarage. Het ligt er ook aan hoeveel de eigenaren betalen om het gebouw te onderhouden en beheren. Het netjes houden en schoonmaken van het gebouw hoort ook bij de VvE.

  Een voorbeeld:
  Het dak van uw gebouw lekt vaak. De VvE beslist of het dak vervangen moet worden en wanneer. De eigenaren (Woonin en de kopers) betalen dit dan samen.

Meepraten
Wilt u weten hoe u uw eigen ideeën aan de VvE kunt laten weten? Er zijn verschillende manieren waarop u uw opmerkingen en suggesties voor de VvE kunt laten horen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet Woonin?

Algemeen

Wij houden ons aan de regels van de Vereniging van Eigenaren. Zo nemen wij samen met de andere eigenaren besluiten over het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en de buitenkant van de woningen. Bijvoorbeeld over het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. Deze besluiten nemen wij in de jaarlijkse ledenvergadering. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering.

Mijn woning zit in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Hoe meld ik een reparatieverzoek?

Algemeen

U kunt hier uw reparatie melden. Is het een reparatieverzoek aan de buitenkant van de woning of in de gemeenschappelijke ruimte? Dan melden wij dit aan de VvE. De VvE belt u dan om een afspraak te maken. 

Wie onderhoudt en beheert het gebouw als er een VvE is?

Algemeen

Een VvE kan het onderhoud uitbesteden aan een VvE-beheerder. De VvE-beheerder voert dan de besluiten van de ledenvergadering uit. Denk aan het schoonmaken van de gangen en het onderhouden van het dak.

Welke delen van het gebouw worden beheerd door de VvE?

Algemeen

De VvE beheert de delen van het gebouw die de eigenaren en huurders samen gebruiken. Dit is per gebouw verschillend. Denk aan:

 • Het onderhoud van de algemene ruimtes, zoals de hal, de gangen en het dak.
 • Het onderhoud van de installaties, zoals de lift, riolering en de verwarming in de algemene ruimtes.
 • De schoonmaak en het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin.
 • De gedragsregels in het gebouw (het huishoudelijk reglement).

Goed om te weten!
In sommige gevallen delen de eigenaren en huurders alleen de parkeergarage of de binnentuin. Ook in zo'n geval is er een VvE actief.

Hoe kan ik mijn idee├źn of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

U kunt ideeën doorgeven aan ons of aan de bewonerscommissie van uw woongebouw. De bewonerscommissie of wij bekijken of uw idee goed is en uitgevoerd kan worden. Is dat zo? Dan geven wij uw idee door tijdens de jaarlijkse vergadering van de VvE. De VvE stemt dan over het plan.

Moet ik betalen voor de VvE?

Algemeen

Nee. Als huurder betaalt u niets extra voor de VvE. De kopers en Woonin betalen een bijdrage aan de VvE. Daaruit betaalt de VvE bijvoorbeeld de schoonmaakkosten. Of de kosten om het dak te onderhouden. Dit is per gebouw verschillend. Wij dragen daarvoor (een deel van) uw servicekosten af aan de VvE. 

Veranderen mijn servicekosten als er een VvE komt?

Algemeen

Nee. Uw servicekosten blijven gelijk. Deze betaalt u iedere maand aan ons. En wij rekenen ieder jaar de servicekosten met u af zoals u gewend bent.

Goed om te weten!
Wil de VvE het gebouw bijvoorbeeld vaker laten schoonmaken? Dan vragen we daarvoor éérst uw toestemming. Is meer dan 70% van de huurders het hiermee eens? Dan kunnen we de servicekosten wel verhogen. Net zoals wij zouden doen als u in een gebouw woont met alleen maar huurders.

Ik heb een koopwoning en deel een poort met huurders van Woonin. Kan ik een sleutel krijgen van de poort?

Algemeen

Bent u eigenaar van een koopwoning en zit u in een VvE?
Dan kunt u een sleutel krijgen via de VvE-beheerder van de Vereniging van Eigenaren.

Bent u eigenaar van een koopwoning en zit u niet in een VvE?
Dan kunt u een e-mail sturen naar verkoop@woonin.nl.

Documenten