Huurtoeslag

Is uw inkomen te laag om de huur te kunnen betalen? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Veel gevraagd over Huurtoeslag

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik iets doorgeven aan de Belastingdienst als mijn huur wordt verlaagd?

Algemeen

Ja, als de huurprijs wijzigt moet u dat doorgeven. Geef uw nieuwe huur online door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon via 0800 - 05 43 (gratis).

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

De Belastingdienst kan u hier meer over vertellen. U kunt een aanvraag indienen voor huurtoeslag. Om te bepalen of u in aanmerking komt, kijkt de Belastingdienst naar:

  • de hoogte van uw huur;
  • de hoogte van uw (gezins)inkomen;
  • uw vermogen; en
  • de samenstelling van uw huishouden.

Ontvangt u op dit moment geen huurtoeslag? Dan is het misschien de moeite waard om na te gaan of u recht hebt op deze toeslag. Kijkt u hiervoor op de website van de Belastingdienst. Zorg ervoor dat uw inschrijfgegevens bij de gemeente kloppen. Dit is van groot belang. 

Proefberekening maken
U kunt hier een proefberekening maken om te zien of u in 2023 recht had op huurtoeslag. Had u hier recht op? Vraag de huurtoeslag 2023 dan vóór 1 september 2024 aan.

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Algemeen

U vraagt huurtoeslag aan via de website van de Belastingdienst. U kunt ook gratis bellen met de Belastingtelefoon via 0800 - 05 43 (gratis). Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat bijvoorbeeld op uw paspoort en rijbewijs.

Heeft het verhuren van een kamer, huisbewaarderschap of inwoning gevolgen voor (de hoogte van) mijn huurtoeslag?

Algemeen

Het kan zo zijn dat veranderingen die te maken hebben met de (ver)huur van uw woning gevolgen hebben op uw recht op huurtoeslag en de hoogte ervan. Neem voor advies contact op met de Belastingdienst.

Hoe geef ik veranderingen door die belangrijk zijn voor de huurtoeslag?

Algemeen

Geef dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst via de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon via 0800 - 05 43 (gratis). Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat bijvoorbeeld op uw paspoort en rijbewijs.

Deze veranderingen zijn bijvoorbeeld belangrijk voor de huurtoeslag:

  • veranderingen in de samenstelling van uw gezin;
  • veranderingen in uw inkomen of dat van uw medebewoner;
  • nieuwe huurprijs na een huurverhoging of huurverlaging.