Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een samengestelde groep huurders binnen een woongebouw. Zij bespreken de problemen waar alle huurders last van hebben.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wat doet een bewonerscommissie?

Algemeen

De bewonerscommissie bespreekt onderwerpen die gaan over uw woongebouw of uw omgeving. Zij spreken namens alle bewoners in een gebouw of buurt. De bewonerscommissie zorgt bijvoorbeeld voor: 

 • regels in het gebouw;
 • extra verlichting;
 • afspraken over vuilnis in de trappenhuizen;
 • afspraken over onderhoud en schoonmaak.

De bewonerscommissie kan ook activiteiten organiseren. Zoals een burendag of een buurtfeest. Soms maken ze een nieuwsbrief.

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de bewonerscommissie. Daarin staat hoe wij samenwerken. 

Wanneer kan een gebouw een bewonerscommissie hebben?

Algemeen

Een gebouw kan een bewonerscommissie hebben als:

 • De leden van de bewonerscommissie een huurovereenkomst met ons hebben;
 • De bewonerscommissie namens alle medebewoners met Woonin gaat spreken;
 • De bewonerscommissie uit minimaal 3 huurders uit het woongebouw bestaat;
 • De bewonerscommissie de andere huurders van het woongebouw op de hoogte houdt van haar activiteiten;
 • De bewonerscommissie de andere huurders betrekt het vormen van haar mening;
 • De bewonerscommissie minimaal 1 keer per jaar vergadert met de overige huurders in het woongebouw;
 • De bewonerscommissie vertelt wat de activiteiten waren en wat ze het komende jaar gaan doen. 

Kan de bewonerscommissie helpen bij het oplossen van mijn probleem?

Algemeen

De bewonerscommissie kijkt naar problemen die alle huurders hebben. Heeft alleen u een probleem? Dan kan de bewonerscommissie u niet helpen. Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Hoe begin ik een bewonerscommissie?

Algemeen

Wilt u weten hoe u een bewonerscommissie start? Neem dan contact met ons op.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Algemeen

Minimaal 1 keer per jaar. U krijgt daarvoor een uitnodiging van de bewonerscommissie. Soms vindt er tijdens een overleg ook een controle plaats. De bewonerscommissie loopt dan samen met de contactpersoon van Woonin door de buurt en het woongebouw. Samen bepalen zij wat er verbeterd kan worden.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met Woonin?

Algemeen

Minimaal 2 keer per jaar: 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar. Soms vaker als het nodig is.

Wat is een werkgroep?

Algemeen

In een werkgroep bespreken bewoners een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld op het verbeteren van een binnentuin van een woongebouw. Een werkgroep is altijd tijdelijk. Als de werkgroep klaar is met een onderwerp, wordt de groep opgeheven. U hoeft geen lid te zijn van een bewonerscommissie of bewonersgroep om mee te doen. Is er een bewonerscommissie? Dan valt de werkgroep wel onder de coördinatie van de bewonerscommissie. Een bewonersgroep zet zich in voor meerdere onderwerpen die spelen in of rondom het woongebouw. De bewonersgroep heeft daarover ook contact met Woonin.

In Utrecht en Nieuwegein zijn er werkgroepen. In Houten en Wijk bij Duurstede niet.

Krijgt een bewonerscommissie geld?

Algemeen

Ja, de bewonerscommissie krijgt geld. Het geld dat een bewonerscommissie krijgt is voor kosten die zij maakt om te kunnen vergaderen met de commissie. En voor de kosten die zij maakt voor het overleggen met alle huurders van het woongebouw. Ook kan zij met dit geld een bankrekening openen. De bewonerscommissie ontvangt maximaal € 719,- per jaar.