Kamers

Bij een kamer deelt u de keuken, douche en toilet met een aantal andere bewoners. Komt er een kamer vrij? Dan mogen de andere bewoners een kandidaat voordragen. Wij verhuren kamers in Utrecht. Alle kamers zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Veel gevraagd over Kamers

Ik zoek een kamer. Waar schrijf ik me in?

Algemeen

Dat hangt af van de soort woningen of gebieden. Afdeling Verhuur heeft de informatie voor elk gebied.

Wat zijn de voorwaarden voor het huren van een kamer?

Algemeen

Bij het huren van een kamer gelden de volgende voorwaarden:

  • U betrekt de kamer als alleenstaande, u kunt er niet met 2 personen wonen.
  • U bent minimaal 18 en maximaal 29 jaar oud.
  • U dient een geldige inschrijving bij WoningNet te hebben.
  • Uw belastbare inkomen ligt niet hoger dan € 25.475,-.

Ik huur een tijdelijke woning van SSH. Hoe geef ik een reparatieverzoek door?

Algemeen

U kunt terecht bij SSH via 030 - 252 57 25. Of kijk voor meer informatie op de website website van de SSH.

Ik woon in een kamer. Mijn kamer heeft een verkooplabel. Wat betekent dit?

Algemeen

Als u de huur opzegt van uw kamer, is de kans groot dat wij de kamer daarna te koop aanbieden. Het hangt af van de situatie of wij een woning of kamer verkopen. Bijvoorbeeld: wij kunnen een kamer pas verkopen als alle huurcontracten van kamers in het gebouw zijn opgezegd.

Mag ik een kamer in mijn woning verhuren?

Algemeen

Ja, als wij u daarvoor schriftelijk toestemming geven. U kunt pas 6 maanden na het ingaan van uw huurcontract een kamer in uw woning verhuren. U kunt hier een aanvraag voor kamerverhuur indienen.

Wat hebben wij van u nodig?

  • kopie van het legitimatiebewijs van de beoogde kamerhuurder;
  • concept van de (onder)huurovereenkomst tussen u en de persoon aan wie u wilt verhuren.
  • een overzicht van de puntentelling van de kamer. U maakt dit aan op de website van de huurcommissie.

Let op: als huurder houdt u uw hoofdverblijf in de woning. Zorg ervoor dat de onderhuurprijs die u vraagt in verhouding is met de huurprijs die u betaalt. Neem contact met ons op als u wilt weten wat de maximale onderhuurprijs van een kamer in uw woning is. De kamerhuurder mag niet negatief bekend staan bij Woonin.

Ik woon in een kamer. Hoe berekenen jullie de kosten voor huishoudelijk gas?

Algemeen

Wij gebruiken de gasmeter in de woning om de kosten te berekenen. Soms hebben alle kamers in een woning dezelfde meter. Dan verdelen wij de totale kosten dan over alle huurders in de woning.

Mijn huisgenoot gaat verhuizen. Kan ik een nieuwe huurder voorstellen?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt een nieuwe huurder voordragen als u een onzelfstandige woning huurt.

Woont u in een woning met meerdere huisgenoten?
Dan moeten alle huisgenoten schriftelijk toestemming geven dat de voorgedragen persoon in de leeggekomen kamer mag wonen. Dit kan door het ondertekenen van een speciale brief die jullie van Woonin ontvangen. Dit noemen wij een coöptatiebrief.