Vermoeden van woonfraude

Als u iets in uw woning doet wat volgens de wet niet mag, dan pleegt u woonfraude. Woonfraude plegen is verboden en kan ernstige gevolgen hebben voor u als bewoner. Voorbeelden van woonfraude zijn het telen van hennep en het illegaal onderverhuren van de woning. 

Kies uw onderwerp

Hennep

Het telen of verwerken van hennep mag niet in onze woningen. 

Lees verder

Illegale onderhuur

Als huurder van een woning mag u deze niet onderverhuren zonder onze toestemming. Als u voor langere tijd weg gaat of als u een kamer wilt verhuren, kunt u tijdelijke onderhuur of kamerverhuur bij ons aanvragen.