Woonomgeving

We delen de buurt, de lift, het trappenhuis, en de stoep met onze buren. Als iedereen rekening houdt met elkaar, gaat het vaak goed. Maakt u zich zorgen over buurtgenoten, speelt er burenoverlast of heeft u een goed idee voor een fijnere woonomgeving? Dan staan wij voor u klaar.